LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 5 CHO XE Ô TÔ TẠI VIỆT NAM

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 5 CHO XE Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 1

Theo Quyết định số 49/2011 của Thủ tướng (quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô…), từ 1/1/2022, các loại xe ô tô láp ráp, sản xuất trong nước và nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5.

Đây là mức cao nhất trong lộ trình đã đề ra, tương ứng với mức Euro 5 trong quy định kỹ thuật của Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc cũng như trong chỉ thị của Liên minh châu Âu về khí thải xe cơ giới sản xuất mới. Hiện tại, từ năm 2017 các xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải tương ứng mức Euro 4.

Xe Chở Tiền Toyota FORTUNER CCV 2020 5

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mức khí thải Euro 5:

Bộ GTVT cho biết, để áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cần xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mức trên và nâng cao năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, thử nghiệm, kiểm soát khí thải theo lộ trình.

“Chuẩn khí thải đòi hỏi nhiên liệu dùng cho xe ô tô cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng. Theo Quyết định số 49 của Thủ tướng, các Bộ KH&CN, Công thương được giao xây dựng, công bố quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu với chất lượng tương ứng tiêu chuẩn Euro 5 từ 1/1/2021, đảm bảo sản xuất, nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu cho xe cơ giới theo đúng quy chuẩn và lộ trình”.

Mức khí thải Euro 5 không áp dụng khi kiểm tra định kỳ với ô tô đang lưu hành. Với ô tô đang lưu hành áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo phương pháp thử nhanh tại các cơ sở đăng kiểm theo quyết định số 16 của Thủ tướng về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Mới đây, tháng 4-2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 (Euro 5) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (QCVN 109:2021/BGTVT).

Theo quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới các loại mô tô 2 bánh, ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1-2-2017. Đến 1-1-2022, các loại ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô sản xuất hay nhập khẩu mới vào Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với nhiều tiêu chí khắt khe hơn về khí thải so với mức Euro 4. Để đạt được tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất ôtô sẽ phải lắp đặt thiết bị cảm biến khí thải (OBD) để kiểm soát mức khí thải đạt chuẩn Euro 5 như xe bán ở các nước đã thực hiện tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Xe Chở Tiền Toyota FORTUNER CCV 2020 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0983 565 666